moving forward-6

trainingen

Wat is HACCP:

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) is een voedselveiligheidssysteem. Bedrijven die met voedsel omgaan voorkomen hiermee dat de veiligheid van ons eten in gevaar komt. Van elke fase in de productie brengt het bedrijf in kaart wat er fout kan gaan en hoe dit kan worden voorkomen.

Inhoud HACCP:

 • Hygiënecode en bedrijfsbeleid.
 • Product hygiëne
 • Persoonlijke hygiëne en schoonmaak
 • Temperatuurbeheersing
 • Kruis-nabesmetting en ongediertebestrijding
 • Inkoop, ontvangst, opslag en bereiding van producten
 • Presenteren en serveren
 • Levensmiddelenafval
 • Inrichten bedrijfsruimten

Voor wie is HACCP:

HACCP is voor ondernemers, leidinggevenden en medewerkers van o.a. horecagelegenheden, cateringbedrijven, evenementenbureaus, ijsbereiding en Foodtrucks. Maar ook voor beheerders, medewerkers en vrijwilligers van organisaties waar bederfelijke eet- en drinkwaren worden behandeld, bereid en worden uitgegeven zoals: Supermarkten, sportkantines, verenigingen en woonzorginstellingen.

De basistraining bediening is geschikt voor iedereen die in de bediening werkt of wil gaan werken.

Tijdens de training behandelen we alles wat je moet weten en kunnen om gasten snel, maar perfect te bedienen. We laten stapsgewijs zien welke technieken belangrijk zijn en hoe je ze in de praktijk moet toepassen.

In de eerste helft van de training behandelen we de theorie, van materialen, klachtenbehandeling tot persoonlijke hygiëne. Daarna staan we stil bij verschillende soorten glaswerk en dranken.

In de tweede helft van de training gaan we aan de slag in de praktijk. Van het oefenen met het opdekken van tafels, het lopen met dienbladen en meerdere borden, tot het professioneel debarasseren (afruimen van de tafel en het uithalen van borden en glazen). Daarnaast hoe op een gastvrije manier gerechten en dranken geserveerd dienen te worden.

Kennis, vaardigheden en beleving zijn hierin essentieel.

Allergenen zijn stoffen in voedingsmiddelen die een allergische reactie kunnen veroorzaken bij gasten, bewoners en cliënten met een voedselallergie. Vanuit de Europese Wetgeving is het voor ieder bedrijf dat voedsel verstrekt aan derden verplicht om informatie over 14 allergenen in voedingsmiddelen te verstrekken wanneer hierom gevraagd wordt.

Voor wie is de allergenen cursus?
Wanneer je voedsel bereidt is de kans groot dat er allergenen aanwezig zijn in dit voedsel. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om deze allergenenadministratie beschikbaar te hebben. Daarnaast moeten medewerkers gasten kunnen informeren over allergenen in voedingsmiddelen. Onze Allergenen Cursus is een cursus waar deelnemers kennis bijgebracht wordt over allergenen en het verstrekken van allergeneninformatie.

Catering medewerker

Een cateringmedewerker verricht alle voorkomende werkzaamheden op een cateringlocatie, van de voorbereiding van lunches, snacks en warme gerechten tot en met de verstrekking van deze gerechten en dranken. Tijdens de opleiding leert u hoe u deze taken moet uitvoeren.

Onderstaand de modules die behandeld worden:

 • Basis bereidingstechnieken
 • Kwaliteit & Hygiëne
 • Voedingsgebruik
 • Communicatie
 • Productie & Uitgifte
 • Verkoop
 • Intern overleg

Met deze opleiding wordt u opgeleid tot Catering beheerder. Als cateringbeheerder heeft u de leiding over een cateringlocatie. De beheerder onderhoudt de contacten met de opdrachtgever, stuurt de medewerkers aan en zorgt ervoor dat de dagelijkse gang van zaken op locatie goed verloopt. In de opleiding leert u wat er bij het beheren van een cateringlocatie komt kijken.

Onderstaand de modules die behandeld worden:

 • Cijfers & kengetallen
 • Concepten & formules
 • Kwaliteitsmanagement
 • Werken met je team
 • Personeelsmanagement

Een Leermeester is een persoon die zijn vakkennis, vaardigheden en competenties overdraagt aan zijn stagiair en/of leerling(en). In de Horecasector moet een leermeester in het bezit zijn van een erkend Leermeester Diploma om stagiaires en leerlingen te mogen begeleiden. Om een erkend leerbedrijf te worden en te blijven, moet er minimaal één gediplomeerde leermeester binnen je bedrijf werkzaam zijn. Daarnaast moet het bedrijf waar de leermeester werkzaam is, erkend zijn als leerbedrijf. Dit kunnen uiteraard ook Cateringorganisaties, verenigingen en Woonzorginstellingen zijn.

Met de cursus SVH Leermeester Horeca geef je het vakmanschap door aan nieuwe medewerkers, leerlingen en stagiaires. Na de cursus kun je de onderstaande werkprocessen in de praktijk toepassen.

 • Het werven en selecteren van je nieuwe (lerende) medewerkers
 • Het introduceren en inwerken van je (lerende) medewerkers
 • Het zichzelf blijven ontwikkelen
 • Het beoordelen van je (lerende) medewerkers
 • Het begeleiden van je (lerende) medewerkers
 • Het bespreken en bepalen van het begeleidingstraject

Het examen bestaat uit drie onderdelen:

 1. Portfolio: Het schrijven van een opleidingsplan, dit is een van de huiswerkopdrachten
 2. Coachen & Begeleiden: Praktijkexamen waarin getoetst wordt of je de communicatieve vaardigheden beheerst
 3. Theorie: Schriftelijk theorie examen bestaande uit 30 meerkeuze vragen (A,B,C)

Bedrijven en organisaties die alcohol schenken en/of verkopen, dienen volgens de Drank- en Horecawet aan de eis Sociale Hygiëne te voldoen. Heb je een bedrijf of organisatie waarin je alcohol schenkt en/of verkoopt dan dien je volgens de Drank- en Horecawet aan de eis Sociale Hygiëne te voldoen. Wist je dat er altijd minimaal één persoon tijdens openingsuren in het bedrijf aanwezig moet zijn die het diploma Sociale Hygiëne heeft? Deze eis geldt níet alleen voor de bedrijfsleider of eigenaar, maar voor iedereen die met zijn/haar naam op de vergunning vermeld staat. Voldoe aan de wettelijke eisen en voorkom boetes of een eventuele bedrijfssluiting!

Tijdens de training word je goed voorbereid op het officiële SVH examen Sociale Hygiëne. Je leert hoe je de veiligheid en het welzijn van jezelf, je collega’s en gasten kunt garanderen.

 • Drank- en Horecawet
 • Alcohol-, drugs- en gokbeleid
 • Bedrijfs- en gastvrijheidsformule
 • Omgaan met intimidatie, agressie en geweld
 • Inrichtingseisen en voorzieningen
 • Veiligheid in het horecabedrijf

Als gastvrouw/heer ben je het aanspreekpunt voor de gasten en het visitekaartje van je organisatie. Bij deze representatieve functie komt veel kijken. Hoe kom je over bij de gasten? Aan wie moet je voorrang verlenen, aan de bezoeker of aan de telefoon? Hoe ga je om met de emoties van de gasten?

In deze training leer je op professionele wijzen gasten en klanten te ontvangen en (telefonisch) te woord te staan, zodat je je organisatie op representatieve wijze vertegenwoordigt. Je bent immers het visitekaartje van het bedrijf. Of dit nu in de horeca, catering, zorg of detailhandel is, gastvrijheid gaat om beleving en bedrijven zijn zich nu nog meer bewust van het effect hiervan.

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Gastvrijheid wat is dit?
 • Klantvriendelijkheid en klantgerichtheid.
 • Hoe ontvang je gasten, klanten?
 • Communicatie: Luisteren, vragenstellen, samenvatten
 • Omgaan met Feedback
 • Bewustwording van het effect van taalgebruik/ glimlach
 • Ben ik service gericht?
 • Hoe voer je een professioneel telefoongesprek?
 • Hoe maak je een memo?
 • Persoonlijke verzorging en uitstraling.
 • Omgaan met lastige situaties en klachten.
 • Prioriteiten bepalen, hoe doe je dit?

Deze opleiding is bestemd voor medewerkers, werkzaam in het facilitaire bedrijf of hoteldienst van ziekenhuizen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen etc. De medewerkers kunnen werkzaam zijn als afdelingsassistent, roomservice medewerker of Voedingsassistent. De deelnemers doen vakinhoudelijke kennis op die nodig is bij het uitoefenen van deze functies. Daarbij ontwikkelen zij een juiste beroepshouding en bijbehorende competenties met een natuurlijke gastvrije aandacht voor bewoners en gasten.

 • Hygiëne, ergonomie
 • Reinigen van de afdelingskeuken
 • Voedingsgewoonten andere culturen
 • Voorbereiden en serveren van maaltijden
 • Warenkennis, voedingsleer, dieetleer
 • Werken volgens werkplan
 • Organisatie
 • Sociale vaardigheden
 • Beroepshouding, motivatie,Communicatie
 • Observeren, signaleren, registreren en rapporteren
 • Ontwikkelen van het gevoel van gastbeleving en Hospitality
 • Eetgedrag van de patiënt en indien nodig, actie ondernemen

Deze opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Als teamleider facilitaire zaken ben ik inzetbaar voor de dagelijkse uitvoering van de facilitaire afdelingen van
diverse (zorg) instanties, bedrijven en ondernemingen. Ik ben een verantwoordelijke teamleider die als
aanspreekpunt en verbindende factor de dienstverlening volgens afspraak levert. Met name op het gebied van
eten en drinken en hoteldiensten heb ik zeer veel ervaring.
Met motiveren en coachen laat ik uw team zoveel mogelijk (indien nodig) zelfstandig werken. De facilitair
manager en locatiemanager kan ik adviseren over het verbeteren van de dienstverlening op locatie-, dan wel
op een breed niveau. Daarnaast train ik facilitaire medewerkers/teamleiders binnen hun vakgebieden d.m.v.
een coachende stijl van leidinggeven.

logo

WMF Training & Coaching is opgenomen in het CRKBO register. In dit register staan zelfstandig werkende docenten die voldoen aan de Kwaliteitscode voor het Kort Beroepsonderwijs.

Maatwerk

Uiteraard kunt u bij ons terecht voor maatwerktrajecten, voor meer informatie en alle antwoorden op uw vragen kunt u contact met ons opnemen.